Borås Stadsbibliotek

   
Pedagogiska frågeställningar : en introduktion till pedagogiken
Your basket is empty
Vis
Location
 • Ea
Main Entry - Personal Name
 • MALTÉN, Arne
Title Statement
 • Pedagogiska frågeställningar : en introduktion till pedagogiken
Publication, Distribution, etc. (Imprint)
 • Studentlitt, 1997
SAB Classification Code
Physical Description
 • 248 s.
Index Term - Uncontrolled
ISBN
 • 91-44-00125-8
              *000   nam     u
*001261806
*008700101s1997||||sw ||||e||||||||| 0|swe|u
*020^^$a91-44-00125-8
*035^^$a(Pulsen)328581
*035^^$a328581
*041^^$aswe
*084^^$aEa$2kssb
*1001^$aMALTÉN, Arne
*24510$aPedagogiska frågeställningar :$ben introduktion till pedagogiken
*260^^$bStudentlitt,$c1997
*300^^$a248 s.
*599^^$a97014   019
*653^^$aPedagogik
*653^^$aVetenskapsteorier
*8528^$cEa

            
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.

Förlagsinformation: Är pedagogik en vetenskap? Vilka bildningstraditioner ligger bakom den svenska skolans utveckling? Hur styrs skolan som organisation? Hur utvecklas människan som individ respektive gruppvarelse? Vad utmärker vuxnas lärande och utveckling? Finns det ett didaktiskt samband mellan undervisning och inlärning? Vilka modeller finns det för forskning och pedagogiskt utvecklingsarbete?Dessa och många andra frågor tas upp i denna grundbok i pedagogisk teori och praktik. Boken vänder sig till alla som står inför sitt första möte med pedagogikämnet antingen som akademiskt ämne eller som en del i lärarutbildningen. Författaren utgår från konkreta pedagogiska frågeställningar samt ger en fyllig introduktion till de viktigaste pedagogiska teorierna och deras praktiska tilllämpning. Till varje kapitel ges rikligt med litteraturförslag för fördjupade studier. Boken fungerar därmed utmärkt som kunskapskälla i samband med problembaserad inlärning (PBI).Boken är avsedd för lärarutbildning samt andra samhälls- och beteendevetenskapliga utbildningar inom universitet och högskola. Den är också mycket användbar i samband med lärarfortbildning.

Send to
IdShelfOwnerStatusDue date
Ex1EaBorås StadsbibliotekOn loan02/05/2014