Huvudbibliotek

   
Välkommen till biblioteket
Komihåglistan är tom

Här kan du söka efter böcker och tidskrifter som finns tillgängliga på Kungl. Konsthögskolans bibliotek.

En kortare biblioteksintroduktion får du när du kommer hit första gången.

Har du behov av läs- och skrivstöd så kontakta Annakarin på biblioteket.

Biblioteket är bemannat av bibliotekarie:
Tisdag: 10-16
Onsdag: 13-19
Torsdag: 10-16
(med reservation för ändringar)

Biblioteket är obemannat 2 - 5 januari 2018.

Mellan kl 7-22 är bilblioteket tillgängligt för studenter och personal vid Kkh. 

Frågor?
biblioteket@kkh.se

Välkommen!
önskar
Annakarin Lindberg
Bibliotekarie, KKH