Flygvapenmuseums faktarum

   
Välkommen till Flygvapenmuseums faktarum
Komihåglistan är tom
Välkommen till Flygvapenmuseums faktarum

Grunden till Flygvapenmuseums bok- och tidskriftssamlingen är överste Bill Bergmans privata bibliotek som Försvarets materielverk köpte och sedan skänkte till museet i början av 1970-talet. 

Samlingen har utökats och i faktarummet hittar du svensk och utländsk litteratur om flygets och flygandets historia och framsteg från pionjärtid fram till i dag. Här ingår också militärt tryck – reglementen, beskrivningar, handböcker och reservdelskataloger som handlar om föremål och företeelser inom det svenska luftförsvaret.

Faktarummet är öppet för alla, men tyvärr medger vi inte hemlån av vår litteratur. Du kan däremot beställa lån och artikelkopior från Flygvapenmuseums faktarum genom ditt lokala bibliotek – så kallat fjärrlån.  

select